• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • EMRAH HOCA 0542 893 85 63
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
                                   Emrah Hoca
                    Tel & Whatsapp: 0542 893 85 63
               OFISLERIMIZ BURSA VE AKSARAY DA 
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Okunacak Dualar

FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI: Akşam Namazıyla Yatsı Namazı arası 41 defa okuyanın duaları kabul olur müjdesi vardır. Kim Fatiha süresini ”iyyake nesteıyn” ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ”Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama’te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ‘ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür. İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileği bi iznillah hasıl olur .

KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:

BAKARA SURESİ: Tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur. Bakara Suresinin İlk 5 Ayetini 21 defa okuyan Zengin olur.Malı mülkü artar.
ALİ İMRAN SURESİ: borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur
NİSA SURESİ: Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır
MAİDE SURESİ: her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur
ENAM SURESİ: istek ve dileğin olması için 7 defa okunur
A’RAF SURESİ: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur
ENFAL SURESİ: Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur
TEVBE SURESİ: Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez
YUNUS SURESİ: Bu mubarek süreyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar
HUD SURESİ: Zalimden intıkan için 3 defa okunur
YUSUF SURESİ: izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur
RA’D SURESİ: Düşmanın kahrı için okunur
İBRAHİM SURESİ: Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur
HİCR SURESİ: TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR
NAHL SURESİ: Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur
İSRA SURESİ: hilecilerin şerrinde korunmak için
KEHF SURESİ: Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur.
MERYEM SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
TAHA SURESİ: BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR
ENBİYA SURESİ: her turlu tehlıkeye karşı okunur
HAC SURESİ: mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur
MÜMİN SURESİ: bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,
NUR SURESİ: bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur
FURKAN SURESİ: Düşmanın perişan olması için okunur
ŞUARA SURESİ: Zarardan korunmak için okunur
NEML SURESİ: bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur
KASAS SURESİ: Azap ve esarretten kurtulmak için okunur
ANKEBUT SURESİ: bunalan kimse okursa şifa bulur
RUM SURESİ: Düşmana galip olmak için okunur
LOKMAN SURESİ: Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

SECDE SURESİ: Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Elif-Lam-Mim - Tenzil ve Tebâreke'llezi bi-Yedihi'l-Mülk surelerini okumadan uyumazdı." Tâvus (rahimehullah), bu iki surenin faziletce Kur'ân'daki diğer surelerden herbirine yetmiş kat üstün olduğunu söylerdi. (Tirmizî, Sevabu'l-Kur'ân 9, Da'avât 22)
Yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenarında saklanırsa her turlu afettan emin olunur Mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder
AHZAB SURESİ: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur
SEBE SURESİ: bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur
FATIR SURESİ: bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir
YASİN SURESİ: bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur
SAFFAT SURESİ: bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler
SAD SURESİ: Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur
ZÜMER SURESİ: halk içinde aziz olmak için okunur
MÜ MİN SURESİ: kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur
FUSSILET SURESİ: bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur
ŞURA SURESİ: Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder
ZUHRUF SURESİ: Yedi defa okuyan muradına nail olur
DUHAN SURESİ: 3 Defa okuyan her dileğini elde eder
CASİYE SURESİ: iftıradan kurtulmak için okunur
AHKAF SURESİ: bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
MUHAMMED SURESİ: zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
FETİH SURESİ: Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur
HUCURAT SURESİ: hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur
KAF SURESİ: cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
ZARİYAT SURESİ: Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez
TUR SURESİ: bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur
NECM SURESİ: 21 defa okuyan her muradına nail olur
KAMER SURESİ: 70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur
RAHMAN SURESİ: Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur
VAKIA SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur
HADİD SURESİ: Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
MUCADALE SURESİ: bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar
HAŞR SURESİ: 40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır.Bekarlar Evlenir .Kısmeti açılır.İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.
MUHTEHINE SURESİ: bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
SAFF SURESİ: 70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur
CUMA SURESİ: helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır
MUNAFIKUN SURESİ: nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur
TEĞABÜN SURESİ: Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır
TALAK SURESİ: 3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir
TAHRİM SURESİ: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur
MULK SURESİ: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi'l'Mülk'dür"

(Ebu Davud'daki rivayette:

"Okumak suretiyle) arkadaşlığını kazanan kimseye sure şefaat eder" denilmiştir. (Ebu Davud, Salat 327, (1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2893)

Tirmizi'de, İbnu Abbas'tan gelen bir diğer rivayette, İbnu Abbas (ra) Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini belirtir:

"Bu süre (kabir azabına, veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu süre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır."

(Rezin şunu ilave etmiştir:

"İbni Şihab demiştir ki: "Humeyd İbnu Abdirrahman'ın bana haber verdiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mülk suresi, kabirde, arkadaşı yerine mücadele eder (ve onu azabtan korur). (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2892)

44 defa okuyan her beladan kurtulur ve Uyumadan mutlaka okunmalıdır Okuyan kabir azabı çekmez

KALEM SURESİ: şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .
ELHAKKA SURESİ: Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur
MEARİC SURESİ: Zafere ermek için 180 defa okunur
NUH SURESİ: 1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder
CİN SURESİ: Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur
MUZEMMIL SURESİ: 40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir
MÜDDESSİR SURESİ: bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur
KIYAME SURESİ: cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur
İNSAN SURESİ: 70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur
MURSELAT SURESİ: 7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz
NEBE SURESİ: ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur
NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar
ABESE SURESİ: yakına ermek için 7 defa okunur
TEKVIR SURESI: müşküllerin hallı için 7 defa okunur
İNFİTAR SURESİ: her murat için 21 defa okunur
MUTAFİFFİN SURESİ: aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur
İNŞIKAK SURESİ: dogumun kolay olması için 7 defa okunur
BURUC SURESİ: Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
TARIK SURESİ: cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur
A’LA SURESİ: 3 defa okuyan seferden selametle döner
ĞAŞİYE SURESİ: vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur
FECR SURESİ: Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuş ki : " Kim her gün Fecr suresini okursa, o, kıyamet günü kendisi için bir nur olur " belanın uzaklaşması için 7 defa okunur.
BELED SURESİ: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
ŞEMS SURESİ: her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur
LEYL SURESİ: 180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
DUHA SURESİ: OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR
İNŞİRAH SURESİ : Okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur
TİN SURESİ: 7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur
ALAK SURESİ: 7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur
KADİR SURESİ: her müşkülün hallı için 21 defa okunur
ZİLZAL SURESİ: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder
ADİYAT SURESİ: 3 defa ıkuyan nazardan korunur
KARİA SURESİ: her işin intızamı için 100 defa okunur
TEKASUR SURESİ: dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur
ASR SURESİ: İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur
HÜMEZE SURESİ: insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur
FİL SURESİ: AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR
KURAYŞ SURESİ: zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur
MAUN SURESİ: 41 Defa okuyan Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'i ruyasında görür.
KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur
KAFIRUN SURESİ: YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR
NASR SURESİ: her muradın halli için 1000 defa okunur
TEBBET SURESİ: düşmanın helaki için 1000 defa okunur
İHLAS SURESİ: 100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR. 66 defa okuyanın sırtını kimse yere getiremez.Velilerden sayılır.
FELAK SURESİ: sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur. Felak suresini 5 defa okuyan kişi belalardan emin olur.Borçlarını ödemeye mufakkak olur.ALACAKLARINI ALIR.
NAS SURESİ: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.
BEYYINE SURESİ: bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler