• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • EMRAH HOCA 0542 893 85 63
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
                                   Emrah Hoca
                    Tel & Whatsapp: 0542 893 85 63
               OFISLERIMIZ BURSA VE AKSARAY DA 
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

VEFKLER


VEFK NEDİR

1-ŞİRİNLİK VEFK-İ

2-KORUYUCU VEFK-İ

3-KISMET ACMA VEFK-İ

4- İŞ-ŞANS VEFK-İ

5-CELCELUTIYYE VEFK-İ

6-AŞK-I VEFK -İ

7-KORUYUCU VEFK-İ

8-EVLİLİK VEFK-İ

9-İŞ HAYATINDA BAŞARI VEFK-İ                                        VEFK NEDIR VE CEŞİTLERİ 

Vefk. tevafuk kelimesinin kökünden gelir Vefk’in kelime anlamı; uygun gelme, uyma, mutabakat, muvafık olma, işi iyi gitme. Dini anlamı ise “etkili tesirli dua” demektir

TesadüF.rast gelme, kendiliğinden olma, tedbirsiz meydana gelme.

Tevafuk.. birbirine uygunluk, muvafık oluş, nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.

Her iki kelime zıtlıkları ile birbirlerini tarif eder. Günlük hayatta tesadüf kelimesini çok kullanmamıza rağmen, gerçekte tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Yaratılışta ve devam eden hadiselerdeki pek çok noktadaki benzerlikler tesadüf değil, tevafuktur.

Başımıza gelen bazı olaylar karşısında çok defa şaşırır, hayrete düşer veya bazılarının yaptığı gibi kendimizi bir şey sanmaya başlarız. Oysa başımıza gelen olay sadece kaderin kesiştiği noktada bir tevafuktur. Mesela, birisini aklımızdan geçirir veya anarız. Andığımız veya aklımızdan geçirdiğimiz kişi ya bizi arar ya çıkagelir ya da başına bir şey gelir. Bunu hemen büyütüp kendimizi veli saymaya gerek olmadığı gibi o kimsenin başına gelen şeyin de bizimle alakası yoktur. Bu yüzden kendimizi suçlu görmemiz de gerekmez.

CELCELUTİYE VEFK  COK TESİRLİDİR  

alimlerin birldirdiğine göre, Celcelutiye, engin bir kapsama sahip sırları ihtiva eden ve ism-i azam sırrını taşıyan bir kasidedir. Daha önce İbranîce ve Süryanîce konuşan bir çok peygamber bu kasidenin aslî muhtevasıyla münacatta bulunmuş ve o sayede değişik sıkıntılardan kurtulmuşlardır.(bk. Gümüşhanevî, Mecmuatu’l-Ahzab, Şazelî bölümü, s. 508-525). Hz. Ali (ra) de bu muhtevayı tanzim ederken eski peygamberlerin hatırasını yad etmek maksadıyla Süryanîce sözcükler kullanmış olabilir.
Bu sırlı ve ism-i azam sırrını taşıyan bu kasideyle ehil olanların dikkatini çekmiş ve bazı sırları onlarla paylaşmış olabilir.

İmam Gazalî, hocası İmam Nureddin el-Isfahanî, İmam Ahmed el-Bunî ve Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye göre, Celcelutiye kasidesinin aslı vahiydir. Zahir ve batın ilimlerinin ünlü üstadları olan bu alimlerin kanaatlerine iştirak etmek ve onların bilgi ve beyanlarına itimat etmekte -ilmen ve dinen- bir sakınca görmemekteyiz.

Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (asm) dedi ki:

"Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu."

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): "Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?" dedi.

Cebrail Aleyhisselam: "Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır." diye cevap verdi.

Peygamber Efendimiz (asm): "Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?" diye sordu.

Cebrail Aleyhisselam dedi ki:

 "Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır.

O İsm-i Azam ki:

 

 • 1. Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
 • 2. Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
 • 3. Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
 • 4. Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
 • 5. Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
 • 6. İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
 • 7. Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
 • 8. Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
 • 9. Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561)"


            KORUYUCU VEFKLER VE NELERDEN BIZI KORUR
1-CİNLERDEN KORUNMA
2-
CİNLERDEN KORUNMA

3-LOHUSA KORUNMA

4-Kötü niyetli cinler 

5-BEBEK KORUNMA

6-KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA

7-NAZARDAN KORUNMA

8-ŞEYTANDAN KORUNMA

9-KORKU VE BELÂDAN KORUNMA

DETAYLI BILGI ICIN  LUTFEN İLETİŞİME GECINIZ EMRAH HOCADETAYLI BILGI ICIN  LUTFEN İLETİŞİME GECINIZ EMRAH HOCA


Yorumlar - Yorum Yaz